Tillbaka till tjänster

Besiktning av portar

Besiktning av motordrivna portar regleras i en föreskrift från Boverket

Besiktningarna skall utföras av ett ackrediterat kontrollorgan

Kontakta oss för en offert