Tillbaka till tjänster

Besiktning lyftanordningar

Besiktning av lyftanordningar och mobila maskiner regleras i en föreskrift från Arbetsmiljöverket.

Besiktningarna skall utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.

Återkommande besiktning

Utförs regelbundet: årligen eller vartannat år

Montagebesiktning

Utförs efter nyinstallation eller flytt av objekt

Revisionsbesiktning

Utförs efter reparation eller ändring av objekt

Besiktningarna utförs på följande objekt:

 • Kranar
 • Telfer-, Travers-, Torn-, Semimobila torn-, Mobil-, Fordons-, Portal-, Stripper-, Tång- och Staplingskranar
 • Arbetskorgar för tillfälliga personlyft med kran eller truck
 • Fordonslyftar
 • Lastbryggor
 • Mobila arbetsplattformar
 • Klätterplattformar
 • Bygghissar
 • Kranhissar
 • Fasadhissar
 • Grävmaskiner (tilläggstjänst: brandskyddskontroll av motorredskap)
 • Plocktruckar
 • Lingångar/Punktlyftar
 • Bakgavellyftar

Besiktningsintervall för kranar (telfer, travers, byggkran etc) och billyftar är 1 år och för bakgavellyftar och lastbryggor är det 2 år. För grävmaskiner är det 3 år till första gången, ytterligare 2 år till andra gången och därefter är intervallet 1 år.

Kontakta oss för en offert